Barbaros köyünden organik ürünler
Sepetim 0 items - 0 ₺ 0
Barbaros köyünden organik ürünler
Shopping Cart 0 items - 0 ₺ 0

Aşağıdaki şartları haiz ve bu şartları yerine getiren medeni haklarını kullanma yeterliliğine sahip gerçek kişilerle, tüzel kişiler kooperatife ortak olabilirler.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Barbaros Mahallesi’nde ikamet etmek veya nüfus kütüğüne kayıtlı olmak, (Tüzel kişiler için bu koşul uygulanmaz. Ayrıca İlk Genel Kurul Toplantımızda çalışma alanımız genişletilerek komşu köylerimizdeki vatandaşlarımızın da ortak olmaları mümkün kılınacaktır.)

c) Aynı bölgede başka bir tarımsal kalkınma kooperatifinin ortağı olmamak,

d) Aasözleşme hükümlerini bütün hak ve ödevleri ile birlikte kabul ettiğine dair bir ortaklık dilekçesi vermiş olmak.

Ortak pay birimi 100 ₺ olup, her ortağın en az 5 pay alması kararlaştırılmıştır. Toplam 500 ₺ ortaklık tutarının %25’ i ilk kayıtta, kalan %75’i ise iki yıl içerisinde ödeyebilecektir. Bir ortak, en çok 5000 payı geçmemek üzere istediği miktarda sermaye payına sahip olabilir.

Başvuru için gerekenler:

  1. İki adet fotoğraf,
  2. Kimlik fotokopisi
  3. Ortaklık bedelinin ödendiğini dair makbuz/
  4. Banka dekontu
  5. İkametgah sureti
  6. Başvuru dilekçesi 
Banka Hesap Bilgisi
(Bu hesap sadece ortaklık işlemleri için kullanılmalıdır)
S.S.Barbaros Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Ziraat Bankası Urla İzmir Şubesi
İban No : TR 9800 0100 0138 9606 9877 5001
Hesap No : 138-96069877-5001
Ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçin.
Minimum 4 characters